Opensslのアップデートで高速化?

2016/5/18のCentOS6.7のyum-cron後、httpsの速度が約10ms速くなりました。
httping_resp2_riscascape_net

Opensslのアップデートが原因の可能性が高いのですが、脆弱性修正しか行われていないはずですし他にもアップデートされたものが多すぎて根本原因は不明です。

2016/5/18のyum-cronでアップデートされたものリスト
kernel-devel-2.6.32-642.el6.x86_64
kernel-2.6.32-642.el6.x86_64
xorg-x11-drv-ati-firmware-7.6.1-2.el6.noarch
libdrm-2.4.65-2.el6.x86_64
openssl-1.0.1e-48.el6_8.1.x86_64
system-config-network-tui-1.6.0.el6.3-4.el6.noarch
systemtap-client-2.9-4.el6.x86_64
1:mod_ssl-2.2.15-53.el6.centos.x86_64
abrt-addon-python-2.0.8-40.el6.centos.x86_64
openssh-5.3p1-118.1.el6_8.x86_64
gmp-4.3.1-10.el6.x86_64
1:make-3.81-23.el6.x86_64
coreutils-8.4-43.el6.x86_64
libxcb-1.11-2.el6.x86_64
abrt-cli-2.0.8-40.el6.centos.x86_64
openssh-clients-5.3p1-118.1.el6_8.x86_64
32:bind-libs-9.8.2-0.47.rc1.el6.x86_64
libXext-1.3.3-1.el6.x86_64
file-5.04-30.el6.x86_64
crda-3.13_2015.10.22-3.el6.x86_64
iputils-20071127-21.el6.x86_64
openssl-1.0.1e-48.el6_8.1.i686
iw-4.1-1.el6.x86_64
krb5-libs-1.10.3-57.el6.x86_64
libreport-python-2.0.9-32.el6.centos.x86_64
device-mapper-persistent-data-0.6.2-0.1.rc7.el6.x86_64
audit-2.4.5-3.el6.x86_64
elfutils-0.164-2.el6.x86_64
libreport-compat-2.0.9-32.el6.centos.x86_64
device-mapper-multipath-libs-0.4.9-93.el6.x86_64
ntsysv-1.3.49.5-1.el6.x86_64
udev-147-2.73.el6.x86_64
iproute-2.6.32-54.el6.x86_64
policycoreutils-2.0.83-29.el6.x86_64
2:shadow-utils-4.1.5.1-5.el6.x86_64
libgcj-4.4.7-17.el6.x86_64
libreport-plugin-logger-2.0.9-32.el6.centos.x86_64
yum-plugin-security-1.1.30-37.el6.noarch
tcp_wrappers-libs-7.6-58.el6.x86_64
cscope-15.6-7.el6.x86_64
mysql-server-5.1.73-7.el6.x86_64
gdb-7.2-90.el6.x86_64
elfutils-libs-0.164-2.el6.x86_64
policycoreutils-python-2.0.83-29.el6.x86_64
libselinux-2.0.94-7.el6.i686
libXft-2.3.2-1.el6.x86_64
libreport-plugin-mailx-2.0.9-32.el6.centos.x86_64
initscripts-9.03.53-1.el6.centos.x86_64
perl-Net-SSLeay-1.35-10.el6.x86_64
libgomp-4.4.7-17.el6.x86_64
abrt-tui-2.0.8-40.el6.centos.x86_64
file-libs-5.04-30.el6.x86_64
perl-libwww-perl-5.833-3.el6.noarch
yum-cron-3.2.29-73.el6.centos.noarch
mdadm-3.3.4-1.el6.x86_64
glibc-headers-2.12-1.192.el6.x86_64
ntpdate-4.2.6p5-10.el6.centos.x86_64
mysql-libs-5.1.73-7.el6.x86_64
httpd-2.2.15-53.el6.centos.x86_64
krb5-libs-1.10.3-57.el6.i686
cpp-4.4.7-17.el6.x86_64
glibc-2.12-1.192.el6.i686
sos-3.2-40.el6.centos.noarch
util-linux-ng-2.17.2-12.24.el6.x86_64
libxml2-python-2.7.6-21.el6.x86_64
abrt-libs-2.0.8-40.el6.centos.x86_64
libstdc++-4.4.7-17.el6.x86_64
glibc-common-2.12-1.192.el6.x86_64
libreport-cli-2.0.9-32.el6.centos.x86_64
libXrandr-1.4.2-1.el6.x86_64
systemtap-runtime-2.9-4.el6.x86_64
fuse-2.8.3-5.el6.x86_64
gtk2-2.24.23-8.el6.x86_64
libusb1-1.0.9-0.7.rc1.el6.x86_64
pixman-0.32.8-1.el6.x86_64
libX11-common-1.6.3-2.el6.noarch
dracut-kernel-004-409.el6_8.2.noarch
1:dmidecode-2.12-7.el6.x86_64
glibc-devel-2.12-1.192.el6.x86_64
libreport-plugin-reportuploader-2.0.9-32.el6.centos.x86_64
man-pages-overrides-6.8.2-1.el6.noarch
32:bind-utils-9.8.2-0.47.rc1.el6.x86_64
pam-1.1.1-22.el6.x86_64
hwdata-0.233-16.1.el6.noarch
procps-3.2.8-36.el6.x86_64
sg3_utils-libs-1.28-12.el6.x86_64
libblkid-2.17.2-12.24.el6.x86_64
tcp_wrappers-7.6-58.el6.x86_64
device-mapper-multipath-0.4.9-93.el6.x86_64
libselinux-2.0.94-7.el6.x86_64
chkconfig-1.3.49.5-1.el6.x86_64
1:microcode_ctl-1.17-21.el6.x86_64
elfutils-libelf-0.164-2.el6.x86_64
2:tar-1.23-14.el6.x86_64
curl-7.19.7-52.el6.x86_64
libselinux-python-2.0.94-7.el6.x86_64
tcsh-6.17-35.el6.x86_64
abrt-addon-kerneloops-2.0.8-40.el6.centos.x86_64
libreport-2.0.9-32.el6.centos.x86_64
12:dhcp-common-4.1.1-51.P1.el6.centos.x86_64
sysstat-9.0.4-31.el6.x86_64
rpm-python-4.8.0-55.el6.x86_64
lvm2-libs-2.02.143-7.el6.x86_64
kpartx-0.4.9-93.el6.x86_64
binutils-2.20.51.0.2-5.44.el6.x86_64
device-mapper-1.02.117-7.el6.x86_64
rpm-libs-4.8.0-55.el6.x86_64
gdbm-devel-1.8.0-39.el6.x86_64
rpm-4.8.0-55.el6.x86_64
libreport-plugin-kerneloops-2.0.9-32.el6.centos.x86_64
libcurl-7.19.7-52.el6.x86_64
screen-4.0.3-19.el6.x86_64
libxml2-2.7.6-21.el6.x86_64
gcc-4.4.7-17.el6.x86_64
2:irqbalance-1.0.7-8.el6.x86_64
libgcc-4.4.7-17.el6.x86_64
libXrender-0.9.8-2.1.el6_8.1.x86_64
libselinux-utils-2.0.94-7.el6.x86_64
gdbm-1.8.0-39.el6.i686
upstart-0.6.5-16.el6.x86_64
mysql-5.1.73-7.el6.x86_64
libreport-plugin-rhtsupport-2.0.9-32.el6.centos.x86_64
kernel-firmware-2.6.32-642.el6.noarch
device-mapper-libs-1.02.117-7.el6.x86_64
ntp-4.2.6p5-10.el6.centos.x86_64
abrt-addon-ccpp-2.0.8-40.el6.centos.x86_64
kexec-tools-2.0.0-300.el6.x86_64
systemtap-2.9-4.el6.x86_64
libreport-plugin-ureport-2.0.9-32.el6.centos.x86_64
nss-3.21.0-8.el6.x86_64
httpd-tools-2.2.15-53.el6.centos.x86_64
libXi-1.7.4-1.el6.x86_64
xfsprogs-3.1.1-19.el6.x86_64
systemtap-devel-2.9-4.el6.x86_64
alsa-utils-1.1.0-8.el6.x86_64
audit-libs-2.4.5-3.el6.x86_64
openldap-2.4.40-12.el6.x86_64
dracut-004-409.el6_8.2.noarch
12:dhclient-4.1.1-51.P1.el6.centos.x86_64
redhat-rpm-config-9.0.3-51.el6.centos.noarch
yum-utils-1.1.30-37.el6.noarch
libreport-filesystem-2.0.9-32.el6.centos.x86_64
abrt-python-2.0.8-40.el6.centos.x86_64
iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-21.el6.x86_64
openssh-server-5.3p1-118.1.el6_8.x86_64
libpciaccess-0.13.4-1.el6.x86_64
device-mapper-event-libs-1.02.117-7.el6.x86_64
libudev-147-2.73.el6.x86_64
usbutils-003-6.el6.x86_64
tuned-0.2.19-16.el6.noarch
selinux-policy-targeted-3.7.19-292.el6.noarch
bash-4.1.2-40.el6.x86_64
libuuid-2.17.2-12.24.el6.x86_64
glib2-2.28.8-5.el6.x86_64
biosdevname-0.7.1-3.el6.x86_64
lvm2-2.02.143-7.el6.x86_64
1:cups-libs-1.4.2-74.el6.x86_64
nss-sysinit-3.21.0-8.el6.x86_64
tmpwatch-2.9.16-6.el6.x86_64
audit-libs-python-2.4.5-3.el6.x86_64
coreutils-libs-8.4-43.el6.x86_64
kernel-headers-2.6.32-642.el6.x86_64
yum-plugin-fastestmirror-1.1.30-37.el6.noarch
nss-util-3.21.0-2.el6.x86_64
sudo-1.8.6p3-24.el6.x86_64
14:tcpdump-4.0.0-9.20090921gitdf3cb4.2.el6.x86_64
nspr-4.11.0-1.el6.x86_64
python-pycurl-7.19.0-9.el6.x86_64
glibc-2.12-1.192.el6.x86_64
abrt-2.0.8-40.el6.centos.x86_64
nss-tools-3.21.0-8.el6.x86_64
rpm-build-4.8.0-55.el6.x86_64
blktrace-1.0.1-7.el6.x86_64
gdbm-1.8.0-39.el6.x86_64
device-mapper-event-1.02.117-7.el6.x86_64
selinux-policy-3.7.19-292.el6.noarch
freetype-2.3.11-17.el6.x86_64
postgresql-libs-8.4.20-6.el6.x86_64
libX11-1.6.3-2.el6.x86_64
alsa-lib-1.1.0-4.el6.x86_64